Planirate da osnujete firmu ili radnju?
POZOVITE SADA: 011/328 2128

Cenovnik

1. Računovodstvene usluge – cena se obračunava na mesečnom nivou

1.1. Vođenje poslovnih knjiga i izrada završnog računa

1.1.1. preduzeće koje je u sistemu PDV-a 100 €
1.1.2. preduzeće koje nije u sistemu PDV-a 70 €
1.1.3. preduzetnik koji je u sistemu PDV-a 70 €
1.1.4. preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a 50 €
1.1.5. STR i proizvodne radnje koje imaju po 1 MP objekat 80 €
1.1.6. preduzeća koja imaju veleprodaju i maloprodaju do 5 zaposlenih 200 €
1.1.7. privredni subjekti do 30 zaposlenih radnika
300 €
1.1.8. privredni subjekti do 50 zaposlenih radnika
500 €
1.1.9. udruženje građana 30 €
1.1.10. paušalno oporezovan obveznik 30 €

1.2. Dopunske usluge

1.2.1. platni promet – gotovinski i bezgotovinski 20 €
1.2.2. obračun zarada do 5 zaposlenih 10 €
1.2.3. obračun zarada do 10 zaposlenih 20 €
1.2.4. obračun zarada do 50 zaposlenih 40 €
1.2.5. obračun zarada do 100 zaposlenih 60 €
1.2.6. obračun ugovora o delu, o autorskom honoraru i sl. 10 €
1.2.7. kurirska služba 20 €

 

2. Ostale usluge – cena zavisi od obima usluga

2.1. Usluge iz područja radnih odnosa
2.1.1. prijava, promena ili odjava firme na PIO – obrazac ROD 1 €
2.1.2. prijava, promena ili odjava firme na zdravstvo – obrazac OPD 1 €
2.1.3. prijava, promena ili odjava radnika na PIO – obrazac M-1 1 €
2.1.4. prijava ili odjava radnika na zdravstvo – obrazac M 1 €
2.1.5. prijava ili odjava člana porodice na zdravstvo – M -1 1 €
2.1.6. ishodovanje markica zdravstvenog osiguranja 1 €
2.1.7. Izrada M-4 obrazca do 10 zaposlenih po radniku godišnje 10 €

2.2. Usluge iz područja ličnih primanja

2.2.1. evidentiranje isplatioca zarade u PU – obr. ERP 1 €
2.2.2. MUN i OPJ obrazac – dopunski rad i slično 5 €
2.2.3. izrada vanredne plate (porodiljsko, ponovljena) 5 €
2.2.4. ishodovanje rešenja o porodiljskom odsustvu 5 €
2.2.5. OPJ obrasci od 1 – 8 (isplate zakupa i sl.) 5 €

2.3. Ostale nepomenute usluge

2.3.1. osnivanje – preduzetnik 30 €
2.3.2. osnivanje – d.o.o.
50 €
2.3.3. izrada završnog računa bez vođenja knjigovodstva – preduzetnici 300 €
2.3.4. izrada završnog računa bez vođenja knjigovodstva – mala preduzeća 600 €
2.3.5. izrada završnog računa bez vođenja knjigovodstva – velika preduzeća 1000 €